Filmography

Actor:
1.Triade (2008) (filming) …. Chen
…aka Büyük seytan üçgeni

 1. Blizhniy Boy: The Ultimate Fighter (2007) …. Erik’s Trainer
 2. Tiger Claws II (1997) …. Chong
 3. Fist of Legend 2: Iron Bodyguards (1996)
 4. Shootfighter II (1995) …. Shingo
 5. Fearless Tiger (1994) …. Master on Mountain
  … aka Black Pearls (Canada: English title)
 6. TC 2000 (1993) …. Master sumai
 7. Tiger Claws (1992) …. Chong
 8. Ironheart (1992) …. Ice
 9. Shootfighter: Fight to the Death (1992) …. Shingo
  … aka Shootfighter
 10. Xue ran hong chen (1992)
  … aka Mega Force from Highland
 11. Double Impact (1991) …. Moon
 12. Breathing Fire (1991) (as Bolo Young) …. Thunder
 13. Bloodfight (1989) …. Chang Lee – The Vietnamese Cobra
  … aka Final Fight (International: English title)
  … aka Sportfight (Philippines: English title)
 14. Bloodsport (1988) …. Chong Li
 15. Yi qi liang fu (1988) …. Muscleman
  … aka One Husband Too Many (Hong Kong: English title)
  … aka Yat chai leung foo (Hong Kong: Cantonese title)
 16. Yong ai zhuo yi ren (1987)
  … aka Kino Countdown
  … aka Koi no countdown (Japan)
  … aka You Are My Destiny
 17. Bat ye tin (1987)
  … aka Bu ye tian (China: Mandarin title)
  … aka Killer’s Nocturne (Hong Kong: English title)
  … aka No Evening Day (literal English title)
 18. Piao cuo can (1987)
  … aka To Err Is Human
  … aka To Err Is Humane
 19. Foo gwai lit che (1986) …. Cameo
  … aka Fu gui lie che (Hong Kong: Mandarin title)
  … aka Millionaire’s Express (Hong Kong: English title)
  … aka Shanghai Express (USA: DVD title)
  … aka Wealthy Train (literal English title)
 20. Long zai jiang hu (1986) …. Thug
  … aka Legacy of Rage (Hong Kong: English title)
  … aka Lung joi gong woo (Hong Kong: Cantonese title)
 21. Zui jia fu xing (1986) …. Movie Patron
  … aka Jui gaai fuk sing (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Lucky Stars Go Places (Hong Kong: English title)
  … aka My Lucky Stars Go Places
  … aka The Luckiest Stars
 22. Huan chang (1985) …. Bar Customer in Green Shirt
  … aka Seven Angels
 23. Bruce Lee’s Dragons Fight Back (1985)
 24. Juk nei ho wan (1985)
  … aka Lucky Diamond
  … aka Wish You Good Luck (literal English title)
  … aka Zhu nin hai yun (China: Mandarin title)
 25. Fuk sing go jiu (1985) (uncredited) …. Millionaire Chan
  … aka Fu xing gao zhao (Hong Kong: Mandarin title)
  … aka Lucky Stars Superior Shine (literal English title)
  … aka My Lucky Stars (Hong Kong: English title)
  … aka Winners & Sinners 2: My Lucky Stars (Europe: English title: DVD box title)
 26. Da gung wong dai (1985) …. Giant Kickboxer
  … aka Da gong huang di (China: Mandarin title)
  … aka Hit Work Emperor (literal English title)
  … aka Working Class
 27. Way of the Dragon 2 (1985) (as Sze Yang) …. Bull
 28. Yi ren zai jian (1984)
  … aka Silent Romance
 29. Kong xin da shao ye (1983)
  … aka Just for Fun
 30. Mo (1983) …. Mr. Ba bo – the Tai Boxer
  … aka The Boxer’s Omen (Hong Kong: English title)
 31. Shao ye Wei Wei (1983)
  … aka Play Catch
 32. Supergang (1982) (as Yang Sze) …. Big King
  … aka An Eye for an Eye Shadow (Philippines: English title)
 33. Xiong zhong (1982)
  … aka Bruce Le Fights Back (Hong Kong: English title)
  … aka Bruce Le Strikes Back
  … aka Eye of the Dragon (USA: video title)
  … aka Hung Chung (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Ninja Strikes Back
 34. Gui ma zhi duo xing (1981)
  … aka All the Wrong Clues
  … aka All the Wrong Clues for the Right Solution
  … aka Gwai ma ji doh sing (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Wrong Clues… Right Solution
 35. Yuan yin (1981)
  … aka Cold Blooded Murder (International: English title)
  … aka Mad Cold Blooded Murder (International: English title)
 36. Si wang mo ta (1980) (as Yang See)
  … aka Enter the Game of Death
  … aka The King of Kung Fu (USA)
 37. Fearless Master (1980) (as Yang Tze) …. Yang Tze
  … aka Fearless Hyena 3 (USA)
 38. Gymkata Killer (1980) (as Yang Sze)
  … aka Challenge of the Tiger (International: English title)
  … aka Dragon Bruce Le
  … aka San lung maang taam (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Shen long meng tan (Hong Kong: Mandarin title)
 39. Invincible (1980)
  … aka Fighting Dragon
 40. Master Killers (1980)
 41. Mi quan san shi liu zhao (1980) (as Yang Szu) …. Cheungs Brother
  … aka The 36 Deadly Styles (International: English title)
 42. Treasure of Bruce Le (1980)
  … aka King Boxer II
  … aka Treasure of Bruce Lee (USA)
 43. Zui she xiao zi (1980)
  … aka The Young Bruce Lee (International: English title) (USA: video title)
  … aka Bruce – King of Kung Fu (Hong Kong: English title)
  … aka Bruce, King of Kung Fu (International: English title)
  … aka Chui sau siu ji (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka King of Kung Fu
  … aka Revenge of the Dragon
  … aka Revenge of the Dragons
 44. Bruce the Super Hero (1979) (as Yang Sze) …. Peter Sze The Bullkiller
  … aka Super Hero (USA)
 45. Diao qin shuang jue (1979)
  … aka Gui ma xiao zi gui ma zhao
  … aka Invincible Kung Fu (International: English title)
  … aka Ruthless Revenge (Hong Kong: English title)
  … aka The Two Tricky Kids
 46. Enter Three Dragons (1979) (as Yang Sze)
  … aka Dragon on Fire (UK: DVD title)
  … aka Three Avengers (USA)
 47. He quan (1979)
  … aka Hok kuen (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Fists, the Kicks and the Evil (International: English title)
 48. Jia gao shou (1979) (as Yang Sze)
  … aka Dragon and the Hero
  … aka Dragon, the Hero (International: English title)
 49. She xing zui bu (1979) …. The Giant
  … aka Sau ying chiu biu (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Snake Deadly Act
 50. Wen da (1979) (as Yang Sze) …. Ah-yan Yen
  … aka Man ckui (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Writing Kung Fu (International: English title)
 51. She nu yu chao (1978)
  … aka Bruce Lee in New Guinea
  … aka Bruce Lee in Snake Island (Australia: DVD title)
  … aka Bruce Li in New Guinea
  … aka Bruce in New Guinea
  … aka Last Fist of Fury
 52. He Lan Du ren tou (1978) (as Yang Sze) …. Big Louie
  … aka Amsterdam Connection (International: English title)
  … aka Big Bad Bolo (USA)
 53. Bronson Lee, Champion (1978) …. Black Tiger
  … aka The Karate
 54. Dragon Lee Fights Again (1978) (as Yung Sze) …. Tan Yin
  … aka Big Boss II (USA: video title)
  … aka Bruce Lee Fights Again
 55. E yu tou hei sha xing (1978) (as Bolo Yung) …. Lu’s Henchman
  … aka Black Belt Jones 2 (UK)
  … aka The Tattoo Connection
 56. Meng nan da zei yan zhi hu (1978) (as Yang Szu) …. Kimura
  … aka Image of Bruce Lee (International: English title)
  … aka Maang laam daai chaak yin chi foo (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Storming Attacks
 57. Yan bao fu (1978)
  … aka Bruce Le’s Greatest Revenge (International: English title)
  … aka Yan biu fook (Hong Kong: Cantonese title)
 58. 10 Magnificent Killers (1977) (as Yang Szu) …. Ling Chu
 59. Bolo (1977) …. Bolo
  … aka Bolo the Brute
  … aka Fists of Justice (UK: DVD title)
 60. The Clones of Bruce Lee (1977) (as Yang Tze) …. Martial Arts trainer
 61. Da mo tie zhi gong (1977) (as Yeung See) …. Jujitsu Master
  … aka Bruce and Shao-lin Kung Fu
  … aka Bruce vs. Black Dragon
  … aka Daat moh tit chi gung (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Shadow of the Snake Wizard (Philippines: English title)
 62. Gekisatsu! Judo ken (1977) …. The white haired assassins bodyguard
  … aka Soul of Bruce Lee (USA)
  … aka Soul of Chiba
  … aka The Soul of Bruce Lee (Philippines: English title)
 63. Nan yang tang ren jie (1977)
  … aka Bruce Lee the Invincible
  … aka Bruce Li the Invincible
  … aka Bruce Li the Invincible Chinatown Connection (International: English title)
  … aka Game of the Dragon
  … aka The Invincible
 64. E tan qun hing ying hui (1976) …. Ram
  … aka A Queen’s Ransom
  … aka International Assassin (USA)
  … aka International Assassins
 65. Long gu jiang (1976) (as Yang Szu) …. Yang
  … aka Lung ga cheung (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Big Family
  … aka The Last Challenge of the Dragon
 66. Lung moon bei chi (1976) (as Young Zee)
  … aka Bruce’s Deadly Fingers
  … aka Bruce’s Fingers (International: English title)
  … aka Lung moon bei chi (Hong Kong: Cantonese title)
 67. Dong kai ji (1975) (as Yang Tze)
  … aka 7 Soldiers of Kung Fu (USA: dubbed version)
  … aka All Men Are Brothers (Australia)
  … aka Dang kou zhi (China: Mandarin title)
  … aka Seven Blows of the Dragon II
  … aka Seven Kung Fu Assassins
  … aka Turbulent Invade Record (literal English title)
 68. Meng hu dou kuang long (1975) (as Yang Sze)
  … aka Kung Fu Massacre (International: English title)
  … aka Maang foo dau kwong lung (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Big Showdown (Hong Kong: English title)
 69. “G-Men ’75” (1975) TV Series
 70. Hong Kong chiu yan dai po chui fa don (1975)
  … aka Bruce: Hong Kong Master (International: English title)
  … aka Hong Kong Superman (International: English title)
 71. Shui yun (1975) (as Bolo Yeung Tze)
  … aka He Loved Once Too Many
 72. “Fight! Dragon” (1974) TV Series
  … aka Fighting Dragon (Japan: English title)
 73. Karateciler istanbulda (1974)
  … aka Ninja Killer
  … aka Karate on the Bosphorus (Hong Kong: English title)
  … aka Mat ling (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Mi ling (Hong Kong: Mandarin title)
 74. Yi wang da shu (1973)
  … aka Survival of the Dragon (International: English title)
  … aka The Thunder Kick (Hong Kong: English title: original subtitled version)
  … aka Thunderkick (USA: dubbed version)
 75. Enter the Dragon (1973) (as Yang Sze) …. Bolo
  … aka Long zheng hu dou (Hong Kong: Mandarin title)
  … aka Operation Dragon (Europe: English title)
 76. Da xu hai (1973)
  … aka Tiger (Hong Kong: English title)
 77. Dao bing fu (1973) (as Yang Tze)
  … aka Call to Arms (Hong Kong: English title) (International: English title)
  … aka Dao bing fu (Hong Kong: Cantonese title)
 78. Ma tou da jue dou (1973) (as Yang Sze) …. Chiang Tai
  … aka Black Guide (Philippines: English title)
  … aka Chinese Hercules (International: English title)
  … aka Freedom Strikes a Blow (USA)
  … aka Ma tou shao zi (Taiwan)
  … aka The Kid from Pier (Taiwan)
 79. Xiao ba wang (1973) (as Sze Yang) …. Tiger
  … aka Super Kung Fu Kid (Hong Kong: English title) (International: English title)
  … aka Karado: The Kung Fu Flash (International: English title)
  … aka Superior Youngster (Hong Kong: English title: original subtitled version)
  … aka The Hong Kong Cat (USA: dubbed version)
 80. Ying han gong fu ben (1973) (as Sze Yang)
  … aka Aang hong gung foo boon (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Kung Fu’s Hero (International: English title)
 81. Zhao Chou quan wang (1973)
  … aka Greatest Thai Boxing (International: English title)
 82. Wang ming tu (1972) …. Master Xi’s bodyguard
  … aka The Fugitive (Hong Kong: English title)
 83. Shao nai nai de si wa (1972) …. Prince Charming (wrestler)
  … aka Intrigue in Nylons (Hong Kong: English title)
 84. Qun ying hui (1972)
  … aka Kwan ying wui (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Iron Bow (International: English title: first part title)
  … aka The Tigress (International: English title: second part title)
  … aka The White Water Strand (International: English title: third part title)
  … aka Trilogy of Swordsmanship (International: English title)
 85. Chou lian huan (1972)
  … aka Man of Iron (Hong Kong: English title: original subtitled version) (USA:
  dubbed version)
  … aka Warrior of Steel
 86. Shi si nu ying hao (1972)
  … aka Fourteen Amazons (Hong Kong: English title)
 87. Hu lu shen xian (1972) (as Yang Szu)
  … aka The Gourd Fairy (Hong Kong: English title)
 88. Nian qing ren (1972)
  … aka Nin heng yan (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Young People
 89. Tian xia di yi quan (1972) …. Pa Tu-er, Mongolian Fighter
  … aka Five Fingers of Death (USA)
  … aka Hand of Death
  … aka Invincible Boxer
  … aka King Boxer (Hong Kong: English title: original subtitled version)
  … aka Tin ha dai yat kuen (Hong Kong: Cantonese title)
 90. E ke (1972) (as Sze Yang)
  … aka Kung Fu Killers (USA: dubbed version)
  … aka The Angry Guest (Hong Kong: English title: original subtitled version)
 91. Shuang xia (1971) …. The river dragon of jin
  … aka The Deadly Duo (International: English title)
 92. Xie jiu tian lao (1971) …. ChaTe
  … aka Huet chow tin liu (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Rescue (Hong Kong: English title)
 93. Tou tiao hao han (1971) …. Mr. Yang
  … aka A Real Man (Taiwan)
  … aka Fearless Fighters (International: English title)
 94. Nu sha shou (1971)
  … aka Lui sat sau (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Lady Professional (Hong Kong: English title)
 95. Wan jian chuan xin (1971) (as Yang Sze)
  … aka Maan chin chuen sam (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Oath of Death (International: English title)
 96. Shi san tai bao (1970) …. General Meng Chieh Hui
  … aka Sap sam tai bo (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka The Heroic Ones (Hong Kong: English title: original subtitled version)
  … aka Thirteen Warlords (literal English title)
 97. You xia er (1970) (as Yang Sze) …. ‘Unicorn’ Du Kuo Lung
  … aka The Wandering Swordsman (Hong Kong: English title)
  … aka Yau hap yi (Hong Kong: Cantonese title)

Director:

 1. Wen da (1979)
  … aka Man ckui (Hong Kong: Cantonese title)
  … aka Writing Kung Fu (International: English title)
 2. Bolo (1977)
  … aka Bolo the Brute
  … aka Fists of Justice (UK: DVD title)

Producer:

 1. Shootfighter II (1995) (associate producer)

Production Manager:

 1. Bolo (1977) (production manager)
  … aka Bolo the Brute
  … aka Fists of Justice (UK: DVD title)

Stunts:

 1. Zhao Chou quan wang (1973) (stunt coordinator)
  … aka Greatest Thai Boxing (International: English title)

Self:

 1. The Life of Bruce Lee (1993) (TV) …. Himself
  … aka Bruce Lee – Martial Arts Master (UK)

Archive Footage:

 1. Top Fighter (1995) (V) …. Himself
 2. Bruce Lee and Kung Fu Mania (1992)